Home Inspirerende tekstenSpirituele artikelen Consulenten Maankalender Wallpapers E-Cards Linktips Webshop
Wicca en de rol van de maan

Heksen dansen naakt in de volle maan. Dat is een cliche dat maar moeilijk is uit te bannen. Maar dat cliche bevat wel een kern van waarheid, want binnen wicca speelt de maan een belangrijke rol.

Binnen wicca is het jaar ingedeeld in dertien 'manen'. De cyclus van de maan duurt grofweg 29 dagen. Tezamen vormen de 12 of 13 cycli een jaar. De Maancyclus van dertien manen begint na het heksenfeest Midwinter, wanneer de dagen weer langer worden. De Maan van de Langste Nacht is de volle maan die valt tussen 21 december en 19 januari. Afhankelijk hiervan zijn er 12 of 13 manen in een cyclus.

Alle manen in de maankalender hebben hun eigen naam. Bij die naam horen een aantal specifieke kenmerken. Die kenmerken zijn meestal ontleend aan het jaargetijde waarin de betreffende maan valt. Daarnaast is iedere maan verbonden met een bepaalde boom. Waar dat gebruik precies vandaan komt is onbekend.

Sagen en mythen spelen daarin een belangrijke rol. Feit is dat de maankalender in Europa al gebruikt wordt lang voordat er dingen op schrift werden vastgelegd. Van veel gebruiken weten we daardoor niet de exacte oorsprong.

Keltische kalender
De 'heidenen' die voor onze jaartelling in Noord- en West-Europa woonden (de Kelten en Germanen) beschouwden de natuur als heilig. Planten en dieren, water en aarde: alles werd gezien als gevuld van een goddelijke kracht. De Kelten en Germanen dichtten aan bepaalde bomen bepaalde krachten toe. Later werden die gekoppeld aan bepaalde manen.

Voor het christendom zijn intrede deed in onze streken, speelde de maan een belangrijke rol in de feesten die gevierd werden. Iedere volle maan werd gevierd tijdens een maanfeest. Binnen wicca zie je deze maanfeesten nog altijd terug.

Wanneer je wilt weten op welke manier de maan invloed heeft op jouw leven, dan kun je hier een maan-experiment vinden waar je misschien wat aan hebt.

Het vieren van de Maanfeesten
Net zoals de maan haar cyclus heeft, zie je een cyclus overal om je heen terug. Vrouwen hebben natuurlijk hun eigen cyclus, de seizoenen vormen een cyclus. Kortom: Alles wat we bedenken, doen of maken heeft een begin, een groei, een voltooiing en een afbraak.

De maan kun je zien als afspiegeling van een bepaalde cyclus in je leven. Door bepaalde dingen te doen kun je deze cyclus bekrachtigen of beinvloeden. Misschien wil je bepaalde dingen veranderen, versnellen of vertragen, maar misschien wil je ook alleen een bepaald gevoel uitdrukken, bijvoorbeeld dankbaarheid aan Moeder Aarde dat ze je voedsel en onderdak verschaft.

Als je met volle maan een maanfeest wilt houden, zijn er talloze manieren om dat vorm te geven: Op je eentje, in kleine groepjes of in festivals waar tientallen, soms zelfs honderden, aanwezigen zijn. Het is belangrijk een eigen ruimte te scheppen, bijvoorbeeld door takken in een kring te leggen of door een ronde open plek in een bos te gebruiken.

Je kunt de elementkrachten gebruiken om je ritueel meer kracht te geven. Zo kun je bijvoorbeeld een veer in het oosten leggen om het element lucht te vertegenwoordigen. Je kunt een kaars of staf in het zuiden zetten voor vuur, een kom water in het westen voor water en een steen in het noorden voor het element aarde.

In veel culturen worden rituelen afgesloten met het drinken van wijn en het eten van brood. Het branden van wierook maakte in de Oudheid deel uit van de meeste rituelen. Wierook helpt je in een meditatieve stemming te komen.

Verder lezen?
Op deze pagina vind je een uitgebreide beschrijving van de dertien verschillende maanfeesten binnen wicca.

<<< Terug naar alle artikelen over het thema Maan