Home EngelenorakelsGodinnenorakels Elfenorakels Tarotweb.nl Astro-wereld.nl Webshop


Ken Jezelf Orakel

ORDE
Lichaam: Balans

Waar de uitersten elkaar raken, heerst orde door het evenwicht te behouden en van beide te nemen wat nodig is. Door inzicht en zuivere keuzes is dat smalle pad van balans te vinden en te bewandelen. Dat geeft rust maar vereist ook concentratie en zorgvuldige afwegingen.