Bron van Wijsheid - De Lijdzame


Het leven zal mij niet verslaan of op de knieen doen gaan.
Ik zal opvliegen als de sterke adelaar, alleen, met de wereld in mijn klauwen.

Slachtoffers willen niet altijd gered worden. Sommigen keren steeds opnieuw terug naar hetzelfde gevaarlijke moeras en trekken je mee naar bedenden als je ze probeert te redden.

De zwakken en kwetsbaren kunnen de kracht van een vampier hebben, die u dwingt uw leven in te richten rond de angst hen overstuur te maken.

Dit archetype houdt stand door dapper en onnodig te lijden ten gunste van de liefde, de kinderen of een verloren zaak. De kaart vertegenwoordigt de zieke die gezond zou kunnen zijn, maar die er hun beroep van maken anderen te beheersen met hun ziekte. Hun ziekte vervult een psychologische behoefte en als iets positiefs dreigt te gebeuren, zetten zij hun eigen ongeluk in.

Gebruikt iemand vasthoudend zijn tekortkomingen om u te manipuleren? Of maakt u zelf een gewoonte van uw eigen ellende? Deze kaart duidt op de noodzaak uzelf te redden van uzelf en uw eigen vermogens te hervinden.

Door te blijven zoals u bent, bent u zelf en niet anderen of omstandigheden schuld aan uw eigen ongeluk.

Belangrijkste steekwoorden:
delen van de psyche die versterking nodig hebben - afhankelijke en wederzijds afhankelijke relaties - eeuwige slachtofferrol - de hulpeloze - arme ik en heb medelijden - martelaar


Klik hier om nog een kaart te trekken uit de Bron van Wijsheid.


Over deze site

Orakelkaarten.nl is in 2009 opgezet. De site is sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevende spirituele website.

We werken samen met verschillende gerenommeerde astrologen, mediums en spirituele organisaties en bedrijven om daarmee de kwaliteit van de site te verbeteren.

Over de makers

Deze site is ontwikkeld door internetbedrijf De Schrijverij, die meerdere spirituele websites beheert.

Daarvan is Tarotweb.nl waarschijnlijk de bekendste website.

De Schrijverij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09159403.